Hizmetlerimiz


Yerleşim

Yerleşim

Bizim anlayışımıza göre, mekânın fiziksel özellikleriyle birlikte kültürel donanımı da bir bütün olarak ele alınmalı. Bir yaşam alanı olarak ev, yalnız temel gereksinimlerin karşılandığı yer değil, insanların eğlendiği, dinlendiği ve yeniden üretkenlik kazandığı bir mekândır. Bu nedenle insanlarla iletişime, yeni fikirleri denemeye, mekânsal tatmine ve kalıcı olana odaklanıyoruz. Bu anlayışın bizim için çıkış noktası, yaşama kültürünü üreten insana duyulan saygıdır. Kısaca, Aziz Kaya Yapı Anonim Şirketi  için insana duyulan saygı, insanı bilmek, insanı anlamak ve insan için çalışmaktır.